Hệ thống phun sương | Máy phun sương | Quạt phun sương

Sản phẩm khuyến mại

 • Kết nối trượt góc 90 độ

  Giá: 58.900 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Kết nối trượt góc 90 độ

  Kết nối trượt góc 90 độ

  58.900 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9101

  Giá: 42.284.000 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 4 lít/phút
  Kết nối trượt, Ống Nylon
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 280.0 m² - 400.0 m² ~ 1200.0 m³ - 1560.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9101

  Bộ quạt phun sương AM9101

  42.284.000 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9101-2

  Giá: 26.137.400 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 1 lít/phút
  Kết nối đồng, Ống PE
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 200.0 m² - 260.0 m² ~ 600.0 m³ - 780.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9101-2

  Bộ quạt phun sương AM9101-2

  26.137.400 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9103-03

  Giá: 12.261.895 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 0.3 lít/phút
  Kết nối đồng, Ống PE
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 50.0 m² - 65.0 m² ~ 150.0 m³ - 195.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9103-03

  Bộ quạt phun sương AM9103-03

  12.261.895 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9101-1

  Giá: 16.211.600 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 1 lít/phút
  Kết nối đồng, Ống PE
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 100.0 m² - 130.0 m² ~ 300.0 m³ - 390.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9101-1

  Bộ quạt phun sương AM9101-1

  16.211.600 đ

 • Quạt phun sương AM9407-0-0,4 lít/phút

  Giá: 3.290.000 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 1450 m3/h
  Áp suất: 60 Pa
  Vòi phun AM9501-15: 8 vòi ~ 0,4 lít/phút ~1000PSI
  Diện tích làm mát: 35-50m2 ~ 150-195m3
  Điện áp: 50W/220V/50Hz
  Tốc độ: 1.450 vòng/phút
  Kích thước bao (mm) D480 x R480 x C400

  Quạt phun sương AM9407-0-0,4 lít/phút

  Quạt phun sương AM9407-0-0,4 lít/phút

  3.290.000 đ

 • Vòi phun sương AM9503-08

  Giá: 29.800 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Đồng mạ nicken
  Lọc gốm
  Ce Ø 0.08mm

  Vòi phun sương AM9503-08

  Vòi phun sương AM9503-08

  29.800 đ

 • Bộ phun sương AM9102-6

  Giá: 26.791.200 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 6 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 90 vòi phun
  Diện tích làm mát: 330-380m2
  Điện áp: 1500W/220V/50Hz

  Bộ phun sương AM9102-6

  Bộ phun sương AM9102-6

  26.791.200 đ

 • Vòi phun sương AM9502-15

  Giá: 39.900 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Đồng mạ nicken
  Lọc gốm
  Ce Ø 0.15mm

  Vòi phun sương AM9502-15

  Vòi phun sương AM9502-15

  39.900 đ

 • Bộ phun sương AM9101-5

  Giá: 19.531.400 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 5 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 66 vòi phun
  Diện tích làm mát: 260-300m2
  Điện áp: 1000W/220V/50Hz

  Bộ phun sương AM9101-5

  Bộ phun sương AM9101-5

  19.531.400 đ

 

Sản phẩm mới

 • Quạt phun sương AM9404-0

  Giá: 3.290.000 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 1450 m3/h
  Áp suất: 60 Pa
  Vòi phun AM9503-15: 8 vòi ~ 0,4 lít/phút ~1000PSI
  Diện tích làm mát: 35-50m2 ~ 150-195m3
  Điện áp: 50W/220V/50Hz
  Tốc độ: 1.450 vòng/phút
  Kích thước bao (mm) D480 x R480 x C400

  Quạt phun sương AM9404-0 Quạt phun sương AM9404-0

  3.290.000 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9102-1

  Giá: 16.362.600 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 0,3 lít/phút
  Kết nối trượt, Ống Nylon
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 70.0 m² - 100.0 m² ~ 300.0 m³ - 390.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9102-1 Bộ quạt phun sương AM9102-1

  16.362.600 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9104-03

  Giá: 12.363.895 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 0.3 lít/phút
  Kết nối trượt, Ống Nylon
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 35.0 m² - 50.0 m² ~ 150.0 m³ - 195.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9104-03 Bộ quạt phun sương AM9104-03

  12.363.895 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9101-3 ống PE 3L/P

  Giá: 33.653.200 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 3 lít/phút
  Kết nối đồng, Ống PE
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 300.0 m² - 390.0 m² ~ 900.0 m³ - 1170.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9101-3 ống PE 3L/P Bộ quạt phun sương AM9101-3 ống PE 3L/P

  33.653.200 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9101-4 ống PE, 4L/P

  Giá: 41.899.000 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 4 lít/phút
  Kết nối đồng, Ống PE
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 400.0 m² - 520.0 m² ~ 1200.0 m³ - 1560.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9101-4 ống PE, 4L/P Bộ quạt phun sương AM9101-4 ống PE, 4L/P

  41.899.000 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9102-5

  Giá: 51.677.800 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 5 lít/phút
  Kết nối trượt, Ống Nylon
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 350.0 m² - 500.0 m² ~ 1500.0 m³ - 1950.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9102-5 Bộ quạt phun sương AM9102-5

  51.677.800 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9102-6

  Giá: 63.871.600 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 6 lít/phút
  Kết nối trượt, Ống Nylon
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 420.0 m² - 600.0 m² ~ 1800.0 m³ - 2340.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9102-6 Bộ quạt phun sương AM9102-6

  63.871.600 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9101-12

  Giá: 110.625.400 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 12 lít/phút
  Kết nối đồng, Ống áp lực cao PE
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 1200.0 m² - 1560.0 m² ~ 3600.0 m³ - 4680.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9101-12 Bộ quạt phun sương AM9101-12

  110.625.400 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9102-15

  Giá: 134.615.800 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 15 lít/phút
  Kết nối trượt, Ống áp lực cao Nylon
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 1050.0 m² - 1500.0 m² ~ 4500.0 m³ - 5850.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9102-15 Bộ quạt phun sương AM9102-15

  134.615.800 đ

 • Quạt phun sương AM9407-0-0,4 lít/phút

  Giá: 3.290.000 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 1450 m3/h
  Áp suất: 60 Pa
  Vòi phun AM9501-15: 8 vòi ~ 0,4 lít/phút ~1000PSI
  Diện tích làm mát: 35-50m2 ~ 150-195m3
  Điện áp: 50W/220V/50Hz
  Tốc độ: 1.450 vòng/phút
  Kích thước bao (mm) D480 x R480 x C400

  Quạt phun sương AM9407-0-0,4 lít/phút Quạt phun sương AM9407-0-0,4 lít/phút

  3.290.000 đ

 

Sản phẩm bán chạy

 • Bộ quạt phun sương AM9420-1

  Giá: 13.471.895 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 0.3 lít/phút
  Kết nối ren, Ống PE
  Thời gian hoạt động: 24/24h
  Thích hợp cho không gian: 50.0 m²-65.0 m² ~ 150.0 m³-195.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9420-1 Bộ quạt phun sương AM9420-1

  13.471.895 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9101-03

  Giá: 13.573.895 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 0.3 lít/phút
  Kết nối trượt, Ống Nylon
  Thời gian hoạt động: 24/24h
  Thích hợp cho không gian: 35.0 m² - 50.0 m² ~ 150.0 m³ - 195.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9101-03 Bộ quạt phun sương AM9101-03

  13.573.895 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9101-5

  Giá: 50.214.800 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 5 lít/phút
  Kết nối đồng, Ống PE
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 500.0 m² - 650.0 m² ~ 1500.0 m³ - 1950.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9101-5 Bộ quạt phun sương AM9101-5

  50.214.800 đ

 • Bộ quạt phun sương AM9101-3 ống Nylon 3L/P

  Giá: 33.960.200 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 3 lít/phút
  Kết nối trượt, Ống Nylon
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 210.0 m² - 300.0 m² ~ 900.0 m³ - 1170.0 m³

  Bộ quạt phun sương AM9101-3 ống Nylon 3L/P Bộ quạt phun sương AM9101-3 ống Nylon 3L/P

  33.960.200 đ

 • Bộ quạt phun sương 2L/P AM9101-2

  Giá: 26.366.400 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 2 lít/phút
  Kết nối trượt, Ống Nylon
  Thời gian hoạt động: 12/24h
  Thích hợp cho không gian: 140.0 m² - 200.0 m² ~ 600.0 m³ - 780.0 m³

  Bộ quạt phun sương 2L/P AM9101-2 Bộ quạt phun sương 2L/P AM9101-2

  26.366.400 đ

 • Quạt phun sương AM9402-0

  Giá: 3.390.000 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 1850 m3/h
  Áp suất: 190 Pa
  Vòi phun AM9503-15: 8 vòi ~ 0,4 lít/phút ~1000PSI
  Diện tích làm mát: 50-65m2 ~ 150-195m3
  Điện áp: 120W/220V/50Hz
  Tốc độ: 2.600 vòng/phút
  Kích thước bao (mm) D480 x R480 x C400

  Quạt phun sương AM9402-0 Quạt phun sương AM9402-0

  3.390.000 đ

 • Quạt phun sương AM9407-0

  Giá: 3.290.000 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 1450 m3/h
  Áp suất: 60 Pa
  Vòi phun AM9501-08: 8 vòi ~ 0,25lít/phút ~1000PSI
  Diện tích làm mát: 35-50m2 ~ 150-195m3
  Điện áp: 50W/220V/50Hz
  Tốc độ: 1.450 vòng/phút
  Kích thước bao (mm) D480 x R480 x C400

  Quạt phun sương AM9407-0 Quạt phun sương AM9407-0

  3.290.000 đ

 • Bộ phun sương AM9102-4

  Giá: 17.934.800 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 4 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 45 vòi phun
  Diện tích làm mát: 200-220m2
  Điện áp: 800W/220V/50Hz

  Bộ phun sương AM9102-4 Bộ phun sương AM9102-4

  17.934.800 đ

 • Bộ phun sương AM9102-3

  Giá: 11.192.600 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 3 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 45 vòi phun
  Diện tích làm mát: 120-200m2
  Điện áp: 750W/220V/50Hz

  Bộ phun sương AM9102-3 Bộ phun sương AM9102-3

  11.192.600 đ

 • Máy phun sương Amitsu DC- 2L/P

  Giá: 4.980.000 d

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy phun sương Amitsu DC- 2L/P Máy phun sương Amitsu DC- 2L/P

  4.980.000 đ

 

 

 

Sản phẩm đã xem

Sản phẩm được mua nhiều nhất

 • Máy phun sương Amitsu DC- 2L/P

  Giá: 4.980.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy phun sương Amitsu DC- 2L/P Máy phun sương Amitsu DC- 2L/P

  4.980.000 đ

 • Máy phun sương Amitsu DC- 8L/P

  Giá: 7.490.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy phun sương Amitsu DC- 8L/P Máy phun sương Amitsu DC- 8L/P

  7.490.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-2

  Giá: 10.690.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 2 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 24-32 vòi phun
  Diện tích làm mát: 100-120m2
  Điện áp: 250W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-2 Bơm phun sương AM9210-2

  10.690.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-5

  Giá: 13.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 5 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 65-80 vòi phun
  Diện tích làm mát: 260-300m2
  Điện áp: 1000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-5 Bơm phun sương AM9210-5

  13.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-12

  Giá: 22.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 12 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 220-250 vòi phun
  Diện tích làm mát: 660-700m2
  Điện áp: 3000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-12 Bơm phun sương AM9210-12

  22.890.000 đ