LỌC SẢN PHẨM

Thương hiệu

 

Có 11 sản phẩm

 • Bơm phun sương AM9210-1

  Giá: 7.980.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 1 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 12-18 vòi phun
  Diện tích làm mát: 50-60m2
  Điện áp: 180W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-1 Bơm phun sương AM9210-1

  7.980.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-12

  Giá: 22.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 12 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 220-250 vòi phun
  Diện tích làm mát: 660-700m2
  Điện áp: 3000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-12
  Bơm phun sương AM9210-12

  22.890.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-15

  Giá: 23.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 15 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 240-270 vòi phun
  Diện tích làm mát: 720-850m2
  Điện áp: 3000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-15
  Bơm phun sương AM9210-15

  23.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-8

  Giá: 20.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 8 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 130-150 vòi phun
  Diện tích làm mát: 450-500m2
  Điện áp: 1700W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-8 Bơm phun sương AM9210-8

  20.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-6

  Giá: 18.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 6 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 90-120 vòi phun
  Diện tích làm mát: 330-380m2
  Điện áp: 1500W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-6
  Bơm phun sương AM9210-6

  18.890.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-5

  Giá: 13.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 5 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 65-80 vòi phun
  Diện tích làm mát: 260-300m2
  Điện áp: 1000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-5
  Bơm phun sương AM9210-5

  13.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-4

  Giá: 11.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 4 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 45-60 vòi phun
  Diện tích làm mát: 200-220m2
  Điện áp: 800W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-4 Bơm phun sương AM9210-4

  11.890.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-3

  Giá: 10.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 3 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 36-45 vòi phun
  Diện tích làm mát: 150-180m2
  Điện áp: 750W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-3
  Bơm phun sương AM9210-3

  10.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-2

  Giá: 10.690.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 2 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 24-32 vòi phun
  Diện tích làm mát: 100-120m2
  Điện áp: 250W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-2
  Bơm phun sương AM9210-2

  10.690.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-03

  Giá: 7.680.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 0.3 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 6-10 vòi phun
  Diện tích làm mát: 25-40m2
  Điện áp: 90W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-03
  Bơm phun sương AM9210-03

  7.680.000 đ

 • Bơm phun sương AM9212-03

  Giá: 8.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Hết hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 0.3 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 10-20 vòi phun
  Diện tích làm mát: 30-50m2
  Điện áp: DC/120W/24V

  Bơm phun sương AM9212-03 Bơm phun sương AM9212-03

  8.890.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-1

  Giá: 7.980.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 1 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 12-18 vòi phun
  Diện tích làm mát: 50-60m2
  Điện áp: 180W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-1

  Bơm phun sương AM9210-1

  Công suất: 1 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 12-18 vòi phun Diện tích làm mát: 50-60m2 Điện áp: 180W/220V/50Hz

  7.980.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-12

  Giá: 22.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 12 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 220-250 vòi phun
  Diện tích làm mát: 660-700m2
  Điện áp: 3000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-12

  Bơm phun sương AM9210-12

  Công suất: 12 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 220-250 vòi phun Diện tích làm mát: 660-700m2 Điện áp: 3000W/220V/50Hz

  22.890.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-15

  Giá: 23.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 15 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 240-270 vòi phun
  Diện tích làm mát: 720-850m2
  Điện áp: 3000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-15

  Bơm phun sương AM9210-15

  Công suất: 15 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 240-270 vòi phun Diện tích làm mát: 720-850m2 Điện áp: 3000W/220V/50Hz

  23.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-8

  Giá: 20.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 8 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 130-150 vòi phun
  Diện tích làm mát: 450-500m2
  Điện áp: 1700W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-8

  Bơm phun sương AM9210-8

  Công suất: 8 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 130-150 vòi phun Diện tích làm mát: 450-500m2 Điện áp: 1700W/220V/50Hz

  20.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-6

  Giá: 18.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 6 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 90-120 vòi phun
  Diện tích làm mát: 330-380m2
  Điện áp: 1500W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-6

  Bơm phun sương AM9210-6

  Công suất: 6 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 90-120 vòi phun Diện tích làm mát: 330-380m2 Điện áp: 1500W/220V/50Hz

  18.890.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-5

  Giá: 13.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 5 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 65-80 vòi phun
  Diện tích làm mát: 260-300m2
  Điện áp: 1000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-5

  Bơm phun sương AM9210-5

  Công suất: 5 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 65-80 vòi phun Diện tích làm mát: 260-300m2 Điện áp: 1000W/220V/50Hz

  13.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-4

  Giá: 11.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 4 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 45-60 vòi phun
  Diện tích làm mát: 200-220m2
  Điện áp: 800W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-4

  Bơm phun sương AM9210-4

  Công suất: 4 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 45-60 vòi phun Diện tích làm mát: 200-220m2 Điện áp: 800W/220V/50Hz

  11.890.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-3

  Giá: 10.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 3 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 36-45 vòi phun
  Diện tích làm mát: 150-180m2
  Điện áp: 750W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-3

  Bơm phun sương AM9210-3

  Công suất: 3 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 36-45 vòi phun Diện tích làm mát: 150-180m2 Điện áp: 750W/220V/50Hz

  Miễn phí vận chuyển

  10.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-2

  Giá: 10.690.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 2 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 24-32 vòi phun
  Diện tích làm mát: 100-120m2
  Điện áp: 250W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-2

  Bơm phun sương AM9210-2

  Công suất: 2 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 24-32 vòi phun Diện tích làm mát: 100-120m2 Điện áp: 250W/220V/50Hz

  10.690.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-03

  Giá: 7.680.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 0.3 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 6-10 vòi phun
  Diện tích làm mát: 25-40m2
  Điện áp: 90W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-03

  Bơm phun sương AM9210-03

  Công suất: 0.3 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 6-10 vòi phun Diện tích làm mát: 25-40m2 Điện áp: 90W/220V/50Hz

  7.680.000 đ

 • Bơm phun sương AM9212-03

  Giá: 8.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Hết hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 0.3 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 10-20 vòi phun
  Diện tích làm mát: 30-50m2
  Điện áp: DC/120W/24V

  Bơm phun sương AM9212-03

  Bơm phun sương AM9212-03

  Công suất: 0.3 lít/phút Áp suất: 80Bar/1.100PSI Vòi phun: 10-20 vòi phun Diện tích làm mát: 30-50m2 Điện áp: DC/120W/24V

  8.890.000 đ


Có 11 sản phẩm

 

 

Sản phẩm đã xem

Sản phẩm được mua nhiều nhất

 • Máy phun sương Amitsu DC- 2L/P

  Giá: 4.980.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy phun sương Amitsu DC- 2L/P Máy phun sương Amitsu DC- 2L/P

  4.980.000 đ

 • Máy phun sương Amitsu DC- 8L/P

  Giá: 7.490.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy phun sương Amitsu DC- 8L/P Máy phun sương Amitsu DC- 8L/P

  7.490.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-2

  Giá: 10.690.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 2 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 24-32 vòi phun
  Diện tích làm mát: 100-120m2
  Điện áp: 250W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-2 Bơm phun sương AM9210-2

  10.690.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-5

  Giá: 13.990.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 5 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 65-80 vòi phun
  Diện tích làm mát: 260-300m2
  Điện áp: 1000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-5 Bơm phun sương AM9210-5

  13.990.000 đ

 • Bơm phun sương AM9210-12

  Giá: 22.890.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công suất: 12 lít/phút
  Áp suất: 80Bar/1.100PSI
  Vòi phun: 220-250 vòi phun
  Diện tích làm mát: 660-700m2
  Điện áp: 3000W/220V/50Hz

  Bơm phun sương AM9210-12 Bơm phun sương AM9210-12

  22.890.000 đ