Giải pháp làm mát

Bạn đang gặp các vấn đề

  • Nhiệt độ đôi khi hoặc thường xuyên trên 35oC, thậm chí cao hơn môi trường bên ngoài từ 5-7oC?
  • Không khí trở lên gột ngạt, năng suất lao động bị giảm, thậm chí bị gián đoạn bởi thời thiết…?
  • Bạn đã tìm hiểu nhiều Giải pháp để Giải quyết vấn đề nhưng không thể lựa chọn?

Giải pháp hiện tại bạn đang áp dụng có chi phí vận hành cao?

Xem thêm

Giải pháp tạo ẩm

Bạn đang gặp các vấn đề

  • Thiếu ẩm – Nhiệt độ cao – Bụi?
  • Không khí trở lên ngột ngạt, sản xuất bị gián đoạn bởi thiếu ẩm…?
  • Nhiệt độ cao cũng khiến máy móc bị ảnh hưởng?
  • Giải pháp hiện tại không đáp ứng được yêu cầu?
  • Giải pháp hiện tại bạn đang áp dụng có chi phí vận hành cao?
Xem thêm

Hiệu ứng cảnh quan

  • Không có gì lý tưởng hơn khi được vui chơi ngoài trời với không khí mát mẻ. Nhưng điều này phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, nhưng ngay cả như vậy, không phải khu vực địa lý nào cũng có những thời điểm đó.
  • Mong muốn một không gian mát mẻ cho gia đình hay mục đích kinh doanh.
Xem thêm

Có gì mớiXem thêm