Tag: Amitsu

Làm thế nào để cải thiện môi trường làm việc?

Mỗi năm ở Việt Nam có thêm hơn 20.000 bệnh nhân ung thư phổi được phát hiện và có tới 17.000 trường hợp tử vong. Trong số đó, 62,5% không còn khả năng phẫu thuật. Đa số ung thư phổi phát sinh do môi trường làm việc tiếp xúc với chất ô nhiễm, bụi bẩn và chất độc hại. Những người đó đa số là người lao động, không có khả năng chi chả chi phí điều trị quá lớn. Trước khi quá muộn, chúng ta nên ...