Tag: tuyển dụng cộng tác viên kinh doanh

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Thiết Bị Làm Mát

Vị trí tuyển dụng:  DA1504 – Cộng tác viên kinh doanh Loại công việc: Bán thời gian – Cộng tác viên kinh doanh Nhóm công việc:  Bán hàng Số lượng tuyển: 25 Địa điểm làm việc: Toàn quốc. Mô tả công việc: Nắm vững được thông tin về sản phẩm làm mát của công ty, phương pháp lập kế hoạch kinh doanh, nguyên tắc làm việc, các quy định, nội quy của công ty, hiểu rõ được quyền lợi ...