Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ẩm nhà kính

1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ ẨM NHÀ KÍNH

Hầu hết các ứng dụng đòi hỏi hiệu ứng nhà kính nhân tạo để duy trì độ ẩm, cung cấp môi trường phát triển lí tưởng. Trong số các lựa chọn có sẵn, tạo môi trường có độ ẩm cần thiết, hệ thống phun sương áp suất cao được đánh giá là khá hiệu quả và tính khả thi cao.

may-phun-suong-tao-do-dam-nha-kinh1

Hình ảnh: Hệ thống phun sương

Trước khi cân nhắc lựa chọn hệ thống làm ẩm hoặc thiết kế hệ thống, nên tìm hiểu về những yếu tố ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, bao gồm: kết cấu, độ ẩm cần thiết, lượng không khí trao đổi, nhiệt độ môi trường xung quanh theo mùa và độ ẩm tương đối, cấu trúc kệ trong nhà kính …

Khi các yếu tố quan trọng được hiểu rõ, có thể thiết kế được hệ thống phun sương thích hợp với điều kiện cụ thể. Trong một số trường hợp, các thiết kế bao gồm các dòng tạo sương trên cao, trong trường hợp khác, chúng sẽ bao gồm các quạt phun sương là kết hợp giữa luồn không khí thổi vào trong sương mù để đạt được tốc độ bay hơi hiệu quả hơn, khả năng phân phối độ ẩm tốt hơn.

2 .MỘT VÀI VẤN ĐỀ KHÁC

Thứ nhất, nếu nhà kính rỗng, khối lượng không khí được làm ẩm tăng lên đáng kể. Kết quả sẽ không được như vậy nếu hệ thống nhà kính được lấp đầy.
Thứ hai, nếu có trao đổi không khí quá nhều, độ ẩm sẽ đạt đến một giới hạn và không có khả năng tăng thêm nữa. Đó gọi là độ ẩm bão hòa, có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm không khí trong lành và công suất của hệ thống.

Thứ ba, hạn chế của việc trao đổi không khí (hoặc tăng lượng phun của hệ thống phun sương) sẽ ảnh hưởng đến thời gian để đạt đến độ ẩm cần thiết và tần suất vòng lặp. Trong khoảng thời gian nhất định (miễn là không khí trong lành được luân chuyển) hệ thống phun sương công nghiệp có thể cung cấp độ ẩm trên 90%. Nếu thời gian để đạt độ ẩm cần thiết quá dài, sẽ tăng cấp độ phun lên.

Những vấn đề trên là yếu tố chính để cân nhắc khi tìm kiếm một hệ thống phun sương giúp đạt được độ ẩm mong muốn chính xác và hiệu quả. Sau khi lắp đặt, hệ thống phun sương được thiết kế và cài đặt có thể chạy trong chế độ kiểm soát tự động.