Hệ thống phun sương làm mát sân Golf Ecopark

Sân Golf Ecopark

• Địa chỉ: Khu đô thị Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam

• Điện thoại: +84 4 3874 6314 – Fax: +84 4 3874 6316

• Email: info@ecopark.com.vn

he-thong-phun-suong-lam-mat-san-golf-ecopark

Video hệ thống phun sương làm mát sân Golf