Hệ thống máy phun sương làm mát nhà kính

Hệ thống phun sương Amitsu và máy phun sương đang nhanh chóng trở thành trang thiết bị tiêu chuẩn cho tất cả các ứng dụng kiểm soát khí hậu trong nhà kính. Là một hệ thống kiểm soát môi trường, hệ thống phun sương của chúng tôi có thể mang lại hiệu quả lớn đến năng suất của cây trồng trong nhà kính.

he-thong-phun-suong-lam-mat-nha-kinh1

Hình ảnh: Kiểm soát độ ẩm

1. HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG KIỂM SOÁT ĐỘ ẨM

Năng suất các cây trồng trong nhà kính phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một hệ thống phun sương không thể kiểm soát hay ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố, nhưng nó có thể tác động tích cực, điều hòa nhiệt độ, độ ẩm và hơi ẩm trong nhà kính.Hệ thống sẽ loại bỏ sự thiếu nước, tăng cường sức chống chịu và năng suất của cây trồng trong nhà kính (một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng).

Cây mất đi độ ẩm thông qua sự bốc hơi từ lá. Cây cũng thu thập cacbon cần thiết cho sự sinh trưởng bằng cách quang hợp, hấp thụ CO2 qua lá. Bằng cách kiểm soát các khe rỗng đúng cách, thực vật sẽ có sức chống chịu tốt hơn và có khả năng tăng trưởng tối ưu. Ứng dụng hệ thống máy phun sương cũng có thể sử dụng để bơm các chất dinh dưỡng từ phân bón trực tiếp vào không khí, độ ẩm và các chất dinh dưỡng sẽ được hấp thụ vào lá cây.

2. HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG KIỂM SOÁT ĐỘ ẨM NHÀ KÍNH

he-thong-phun-suong-lam-mat-nha-kinh2

Hình ảnh: hệ thống kiểm soát độ ẩm nhà kính

Những cải tiến ưu việt của hệ thống phun sương cho nhà kính giúp kiểm soát khí hậu và phù hợp cho tất cả các cây trồng trong nhà kính về nhu đầu độ ẩm và nhiệt độ. Cải tiến của hệ thống mang lại diện tích làm việc lớn hơn, hiệu quả hơn, khả năng bay hơi tốt hơn so với hệ thống khác.