Hệ thống phun sương – Giải pháp kiểm soát bụi, mùi hiệu quả

1. Hệ thống phun sương khử mùi

Máy phun sương cực kì hiệu quả trong việc loại bỏ mùi có liên quan đến các cơ sở xử lý chất thải rắn và sử dụng vi khuẩn để phân hủy chất thải động vật. Các khí thải phát sinh chủ yếu gồm: cacbon dioxit, ammoniac, hydro sunfit và metan. Trong đó cacbon dioxit và metan không mùi và có thể gây tử vong nếu hít phải lượng lớn.Hệ thống phun sương do Seonline cung cấp và phân phối mang lại hiệu quả kinh tế trong việc khử mùi.

he-thong-phun-suong-dap-bui-cho-nha-xuong1

Hình ảnh: Hệ thống phun sương giúp khử mùi

Hệ thống này có chi phí vận hành và bảo dưỡng ít hơn so với hệ thống phun sương truyền thống và có thể loại bỏ được mùi cả bên trong và bên ngoài của nơi làm việc.

2. Hệ thống khử bụi
he-thong-phun-suong-dap-bui-cho-nha-xuong2

Hình ảnh: Kiểm soát bụi

Ngoài khả năng kiểm soát mùi, hệ thống phun sương là một phương pháp hiệu quả để ngăn chặn bụi và lọc không khí. Hệ thống tạo ra lượng lớn các giọt sương có kích thước 10 micro mét có khả năng hấp phụ các hạt bụi sau đó cùng lắng xuống dưới. Kích thước của các giọt nước mang lại hiệu quả tối ưu trong việc hút ,ngăn chặn các hạt bụi có kích thước nhỏ và bụi PM10. Hệ thống dập bụi có thể loại bỏ các hạt bụi có kích thước 0,1 – 1000 micro mét gây ảnh hưởng đến hô hấp. Bụi bị bao quanh bởi lớp sương dày đặc và rất khó để thoát ra.

Hệ thống máy phun sương của chúng tôi đại diện cho các giải pháp cải tiến trong việc kiểm soát mùi và các loại bụi. Hệ thống phun sương cao áp có khả năng phân phối sương và bao phủ hiệu quả hơn so với hệ thống khác.